Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Chemická rizika - Identifikace a hodnocení nebezpečí; Realizace opatření ke zlepšení stavu

Nebezpečné látky se používají téměř na všech pracovištích, a to i v malých a středních firmách. Vedení společnosti musí zajistit, aby všechna nebezpečí, která tyto látky představují, byla identifikována, eliminována nebo pomocí ochranných opatření snížena na minimum.

Bestellnummer:

IVSS023-T

Medienart:

Download Medien

Diesen Artikel können Sie nicht bestellen, sondern nur herunterladen.

Weitere Medien zu diesem Thema